Tornar a la pàgina anterior«

Medi ambient, energia i sostenibilitat

Imprimir Pujar a dalt

02

Abril

2012

Calculi fàcilment les emissions de CO2 del seu establiment comercial. Li facilitem l'enllaç de la pàgina de la Confederació de Comerc de Catalunya.

Calculi fàcilment les emissions de CO2 del seu establiment comercial o de la seva entitat associativa

La Confederació de Comerç de Catalunya amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, unint-se a la creixent preocupació de la societat per a la conservació de l’ambient i la sostenibilitat, conscient del seu paper en la conscienciació i sensibilització del sector de les petites i mitjanes empreses de comerç, i com a continuació de l’estudi realitzat l’any 2010, ha elaborat una eina per calcular les emissions de CO2 tant per les entitats representatives del sector com per als establiments comercials, també s’hi inclouen mesures de reducció d’emissions de CO2.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) acaba de publicar la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), versió de març de 2012. En aquesta versió, s’inclou – entre altres novetats – la modificació de la metodologia de càlcul del mix elèctric per incorporar els criteris que els estàndards internacionals de càlcul estan desenvolupant així com l’actualització dels factors d’emissió d’acord amb les últimes dades disponibles. Per aquest motiu, la CCC ha editat la versió 2012 de l’eina per calcular les emissions de CO2 de les entitats representatives del sector i dels establiments comercials, d’acord amb les últimes variacions aparegudes en guia de l’OCCC, versió març 2012.

1- Manual emissions CO2 establiments comercials
2- Full de càlcul emissions CO2 establiments comercials
3- Manual emissions CO2 entitats associatives
4- Full de càlcul emissions CO2 entitats associatives

Pla de reducció d’emissions de CO2 de la Confederació de Comerç de Catalunya

Durant l’any 2010 es va el elaborar amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya el Pla de reducció de CO2 de la CCC.

Guia: “Comercio es: Ahorro energético – Guía pràctica de ahorro energético dirigida al comerciante”

Aquesta Guia elaborada amb el suport del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, facilita als comerciants l’anàlisi de la gestió energètica dels seus establiments, proporcionant informació, recomanacions i consells pràctics per una major eficiència.

Més informació: http://www.confecom.cat/?page_id=23
Imprimir Pujar a dalt