Retour à la page précédente«

Contacter l'association

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ASSOCIACIO D EMPRESARIS DE L AMPOLLA - ADELA, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l'enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis. De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili de ASSOCIACIO D EMPRESARIS DE L AMPOLLA - ADELA, a Plaça Manel Ferré, Local, 1 - 43895 l'Ampolla (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic info@adela.cat.” Per continuar vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

Si on le souhaite, demander des informations à partir du formulaire ci-dessous.

Nous nous dirigerons vers vous à travers des données suivantes:

 
 
 

J'ai lu et j'accepte les conditions.*

 
 
 
*Obligatoire
Imprimer Monter là-haut