Back to previous page«

To contact the association

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ASSOCIACIO D EMPRESARIS DE L AMPOLLA - ADELA, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l'enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis. De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili de ASSOCIACIO D EMPRESARIS DE L AMPOLLA - ADELA, a Plaça Manel Ferré, Local, 1 - 43895 l'Ampolla (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic info@adela.cat.” Per continuar vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

Fill in the form below to ask for information.

We will contact you as soon as possible:

 
 
 

I have read and accept the conditions.*

 
 
 
*Required fields
Print To return above